"focus properly" — Słownik kolokacji angielskich

focus properly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup jak należy
  1. focus czasownik + properly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    His eyes did not seem to be focusing quite properly.