"intensely focused" — Słownik kolokacji angielskich

intensely focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głęboko skupić
  1. focus czasownik + intensely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The men are intensely focused upon their work, which all has to do with this large machine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo