"initially focused" — Słownik kolokacji angielskich

initially focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: initially focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo skupić
  1. focus czasownik + initially przysłówek
    Luźna kolokacja

    I believe we should focus initially on a limited number of priorities.