PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"increasingly focused" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: increasingly focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej skupić
  1. focus czasownik + increasingly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    In recent years, the conference has increasingly focused on social issues as well.