"mainly focussed" — Słownik kolokacji angielskich

mainly focussed kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus mainly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głównie skupić
  1. focus czasownik + mainly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    We were right, in my view, to focus mainly on cancer research, among other things.