"serve mainly" — Słownik kolokacji angielskich

serve mainly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ głównie
  1. serve czasownik + mainly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    During her early career she served mainly on foreign stations.