"focus tightly" — Słownik kolokacji angielskich

focus tightly kolokacja
Popularniejsza odmiana: tightly focused
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup mocno
  1. focus czasownik + tightly przysłówek
    Luźna kolokacja

    I suddenly lost nearly all of my tightly focused interest in the war.