"generally focus" — Słownik kolokacji angielskich

generally focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie nacisk
  1. focus czasownik + generally przysłówek
    Silna kolokacja

    At the elementary school level, social studies generally focuses first on the local community and family.

powered by  eTutor logo