PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"generally considered" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie rozważyć
  1. consider czasownik + generally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    However, the schools are generally considered to be above average.