ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"seriously consider" — Słownik kolokacji angielskich

seriously consider kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie rozważ
  1. consider czasownik + seriously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He has not seriously considered running for President since 1988.

powered by  eTutor logo