Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"seriously wounded" — Słownik kolokacji angielskich

seriously wounded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie ranny
 1. wound czasownik + seriously przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  Six of the over 100 patients have died, and many others are seriously wounded.

 2. seriously przysłówek + wounded przymiotnik
  Bardzo luźna kolokacja

  Two of the more seriously wounded men had died.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo