"focus sharply" — Słownik kolokacji angielskich

focus sharply kolokacja
Popularniejsza odmiana: sharply focused
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup ostro
  1. focus czasownik + sharply przysłówek
    Luźna kolokacja

    One image is sharply focused and the others are very out of focus.