PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus heavily" — Słownik kolokacji angielskich

focus heavily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup ciężko
  1. focus czasownik + heavily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    For the People has focused heavily on major local issues since it began.