"primarily focused" — Słownik kolokacji angielskich

primarily focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus primarily
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głównie skupić
  1. focus czasownik + primarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Their programs focus primarily on education, economic development, and health care.