BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
  • Their programs focus primarily on education, economic development, and health care.
  • I would like to focus primarily on this second point.
  • My second year, like the first, was primarily focused on class work, really for the last time.
  • During the 1970s and the 1980s he focused primarily on television works.
  • He tends to primarily focus on people particularly those in community.
  • The show primarily focuses on the top political stories of the day.
  • The new school here is one of the few girls schools, public or private, to focus primarily on math, science and technology.
  • For the past decade, he has focused primarily on his film career.
  • Like many other women in the late 19th century, she is primarily focused on getting married and starting a family.
  • This station will focus primarily on youth and women's issues.
4. focus solely = skup wyłącznie focus solely
24. clearly focused = najwyraźniej skupić clearly focused
25. fully focus = w pełni nacisk fully focus

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.