"focus clearly" — Słownik kolokacji angielskich

focus clearly kolokacja
Popularniejsza odmiana: clearly focused
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup wyraźnie
  1. focus czasownik + clearly przysłówek
    Luźna kolokacja

    If only my mind would stay clearly focused long enough for me to do something!