"clearly focused" — Słownik kolokacji angielskich

clearly focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyraźniej skupić
  1. focus czasownik + clearly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    If only my mind would stay clearly focused long enough for me to do something!