"fully focused" — Słownik kolokacji angielskich

fully focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: fully focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w pełni skupić
  1. focus czasownik + fully przysłówek
    Luźna kolokacja

    To be able to fully focus on what one is doing.