"fully focus" — Słownik kolokacji angielskich

fully focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w pełni nacisk
  1. focus czasownik + fully przysłówek
    Zwykła kolokacja

    To be able to fully focus on what one is doing.