PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"largely focused" — Słownik kolokacji angielskich

largely focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus largely
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w dużej mierze skupić
  1. focus czasownik + largely przysłówek
    Silna kolokacja

    She has focused largely on art of the 20th and 21st century.