PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"focus largely" — Słownik kolokacji angielskich

focus largely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup w dużej mierze
  1. focus czasownik + largely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She has focused largely on art of the 20th and 21st century.