"highly focus" — Słownik kolokacji angielskich

highly focus kolokacja
Popularniejsza odmiana: highly focused
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo nacisk
  1. focus czasownik + highly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The children are also highly focused on the environment and how money should be spent.