BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"generally focused" — Słownik kolokacji angielskich

generally focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: generally focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie skupić
  1. focus czasownik + generally przysłówek
    Luźna kolokacja

    At the elementary school level, social studies generally focuses first on the local community and family.

powered by  eTutor logo