PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"focus strictly" — Słownik kolokacji angielskich

focus strictly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup surowo
  1. focus czasownik + strictly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The game is strictly focused on unit management and combat.