BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"strictly enforced" — Słownik kolokacji angielskich

strictly enforced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściśle narzucony
  1. enforce czasownik + strictly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He also told students the code would be strictly enforced.

powered by  eTutor logo