PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focused directly" — Słownik kolokacji angielskich

focused directly kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus directly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiony bezpośrednio
  1. focus czasownik + directly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They were focused directly upon the door of the building.