"focus strongly" — Słownik kolokacji angielskich

focus strongly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup mocno
  1. focus czasownik + strongly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    His show and writings strongly focus on encouraging people to get out of debt.

powered by  eTutor logo