"heavily focused" — Słownik kolokacji angielskich

heavily focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus heavily
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężko skupić
  1. focus czasownik + heavily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    For the People has focused heavily on major local issues since it began.

powered by  eTutor logo