eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"primarily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

primarily przysłówek

czasownik + primarily
Kolokacji: 245
focus primarily • consist primarily • based primarily • primarily serve • designed primarily • composed primarily • primarily intended • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 80
  • Their programs focus primarily on education, economic development, and health care.
  • I would like to focus primarily on this second point.
  • During the 1970s and the 1980s he focused primarily on television works.
  • My second year, like the first, was primarily focused on class work, really for the last time.
  • He tends to primarily focus on people particularly those in community.
  • The show primarily focuses on the top political stories of the day.
  • The new school here is one of the few girls schools, public or private, to focus primarily on math, science and technology.
  • This station will focus primarily on youth and women's issues.
  • The conference will focus primarily on issues affecting young people.
  • Green buildings should primarily focus on key elements of human and environmental health.
4. based primarily = oparty pierwotnie based primarily
6. designed primarily = zaprojektowany pierwotnie designed primarily
11. rely primarily = opieraj się pierwotnie rely primarily
12. deal primarily = rób interesy pierwotnie deal primarily
13. feed primarily = wyżyw pierwotnie feed primarily
16. come primarily = przyjdź pierwotnie come primarily
18. live primarily = żyj pierwotnie live primarily
19. built primarily = zbudowany pierwotnie built primarily
23. found primarily = załóż pierwotnie found primarily
24. made primarily = zrobiony pierwotnie made primarily
25. known primarily = znany pierwotnie known primarily
26. sold primarily = sprzedany pierwotnie sold primarily
27. occur primarily = nastąp pierwotnie occur primarily
29. primarily engaged = głównie zainteresować primarily engaged
31. funded primarily = sfinansowany pierwotnie funded primarily
32. primarily caused = głównie spowodować primarily caused
33. driven primarily = prowadzony pierwotnie driven primarily
36. exist primarily = istniej pierwotnie exist primarily
37. depend primarily = zależ pierwotnie depend primarily
38. run primarily = pobiegnij pierwotnie run primarily
40. drawn primarily = narysowany pierwotnie drawn primarily
41. grown primarily = urosnąć pierwotnie grown primarily
45. refer primarily = odnieś się pierwotnie refer primarily
47. primarily compete = głównie rywalizuj primarily compete
48. primarily remembered = głównie zapamiętać primarily remembered
49. raised primarily = podniesiony pierwotnie raised primarily
51. primarily made up = głównie umalować primarily made up
52. cater primarily = zaspokój pierwotnie cater primarily
53. act primarily = działaj pierwotnie act primarily
54. invest primarily = zainwestuj pierwotnie invest primarily
57. seen primarily = zobaczony pierwotnie seen primarily
58. filmed primarily = sfilmowany pierwotnie filmed primarily
59. primarily meant = głównie oznaczać primarily meant
61. differ primarily = różnij się pierwotnie differ primarily
63. primarily located = głównie zlokalizować primarily located
64. motivated primarily = zmobilizowany się głównie motivated primarily
65. function primarily = funkcja głównie function primarily
66. set primarily = umieść pierwotnie set primarily
67. constructed primarily = skonstruowany pierwotnie constructed primarily
70. appear primarily = pojaw się pierwotnie appear primarily
73. formed primarily = założony pierwotnie formed primarily
77. reside primarily = mieszkaj pierwotnie reside primarily
78. result primarily = wynik głównie result primarily
primarily + przymiotnik
Kolokacji: 27
primarily responsible • primarily interested • due primarily • primarily residential • primarily active • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.