"run primarily" — Słownik kolokacji angielskich

run primarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij pierwotnie
  1. run czasownik + primarily przysłówek
    Silna kolokacja

    These operations were run primarily from an office in Beijing.