BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"primarily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

primarily przysłówek

czasownik + primarily
Kolokacji: 245
focus primarily • consist primarily • based primarily • primarily serve • designed primarily • composed primarily • primarily intended • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 80
4. based primarily = oparty pierwotnie based primarily
6. designed primarily = zaprojektowany pierwotnie designed primarily
  • In fact, many of the stories were never intended primarily for children.
  • A city car is one intended primarily for urban use.
  • Most programs in this category are intended primarily for business use.
  • At the time, it was intended primarily for internal college use.
  • This money is primarily intended for capital costs, it appears.
  • It is primarily intended for members entering their second and third years of study.
  • The company said that the new service was intended primarily for parents checking on their children.
  • Is it a domestic journal intended primarily for the church members?
  • Intended primarily for people who have been engaged in development projects around the world.
  • Intended primarily for students with a background in either history or theology.
11. rely primarily = opieraj się pierwotnie rely primarily
12. deal primarily = rób interesy pierwotnie deal primarily
13. feed primarily = wyżyw pierwotnie feed primarily
16. come primarily = przyjdź pierwotnie come primarily
18. live primarily = żyj pierwotnie live primarily
19. built primarily = zbudowany pierwotnie built primarily
23. found primarily = załóż pierwotnie found primarily
24. made primarily = zrobiony pierwotnie made primarily
25. known primarily = znany pierwotnie known primarily
26. sold primarily = sprzedany pierwotnie sold primarily
27. occur primarily = nastąp pierwotnie occur primarily
29. primarily engaged = głównie zainteresować primarily engaged
31. funded primarily = sfinansowany pierwotnie funded primarily
32. primarily caused = głównie spowodować primarily caused
33. driven primarily = prowadzony pierwotnie driven primarily
36. exist primarily = istniej pierwotnie exist primarily
37. depend primarily = zależ pierwotnie depend primarily
38. run primarily = pobiegnij pierwotnie run primarily
40. drawn primarily = narysowany pierwotnie drawn primarily
41. grown primarily = urosnąć pierwotnie grown primarily
45. refer primarily = odnieś się pierwotnie refer primarily
47. primarily compete = głównie rywalizuj primarily compete
48. primarily remembered = głównie zapamiętać primarily remembered
49. raised primarily = podniesiony pierwotnie raised primarily
51. primarily made up = głównie umalować primarily made up
52. cater primarily = zaspokój pierwotnie cater primarily
53. act primarily = działaj pierwotnie act primarily
54. invest primarily = zainwestuj pierwotnie invest primarily
57. seen primarily = zobaczony pierwotnie seen primarily
58. filmed primarily = sfilmowany pierwotnie filmed primarily
59. primarily meant = głównie oznaczać primarily meant
61. differ primarily = różnij się pierwotnie differ primarily
63. primarily located = głównie zlokalizować primarily located
64. motivated primarily = zmobilizowany się głównie motivated primarily
65. function primarily = funkcja głównie function primarily
66. set primarily = umieść pierwotnie set primarily
67. constructed primarily = skonstruowany pierwotnie constructed primarily
70. appear primarily = pojaw się pierwotnie appear primarily
73. formed primarily = założony pierwotnie formed primarily
77. reside primarily = mieszkaj pierwotnie reside primarily
78. result primarily = wynik głównie result primarily
primarily + przymiotnik
Kolokacji: 27
primarily responsible • primarily interested • due primarily • primarily residential • primarily active • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.