"written primarily" — Słownik kolokacji angielskich

written primarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany pierwotnie
  1. write czasownik + primarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    There, he began a second career writing about the history of science primarily for lay readers.