TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"primarily featured" — Słownik kolokacji angielskich

primarily featured kolokacja
Popularniejsza odmiana: primarily feature
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głównie zamieścić
  1. feature czasownik + primarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The video primarily features the band playing in front of enormous speakers.