"primarily feature" — Słownik kolokacji angielskich

primarily feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głównie cecha
  1. feature czasownik + primarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The video primarily features the band playing in front of enormous speakers.

powered by  eTutor logo