MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"originally feature" — Słownik kolokacji angielskich

originally feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo cecha
  1. feature czasownik + originally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The house originally featured two rooms and a central hall.

powered by  eTutor logo