"frequently feature" — Słownik kolokacji angielskich

frequently feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często cecha
  1. feature czasownik + frequently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Since then it has featured frequently in the national media.