Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature czasownik

feature + rzeczownik
Kolokacji: 763
feature songs • feature characters • feature music • feature performances • feature artists • feature interviews • feature stories • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 18
released featuring • begin featuring • continue to feature • made featuring • recorded featuring • ...
feature + przyimek
Kolokacji: 46
feature alongside • featured in • featured on • feature at • feature throughout • ...
feature + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
featured prominently • regularly feature • originally feature • frequently feature • feature heavily • later featured • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • The house originally featured two rooms and a central hall.
  • It originally featured six stories from the book of Genesis.
  • The league originally featured 4 teams and expanded to 8 in its second season.
  • The 2.6-km wall originally featured 14 towers and six gates.
  • It originally featured only 250 works, all of which were collected by Jacobson.
  • He designed the bills, many of which originally featured his likeness.
  • It was originally featured on the album Wonderland in 2001.
  • The north end originally featured a belvedere, but this was removed in 1920.
  • At the beginning, Nakazawa wore long hair that was originally featured in their single's cover.
  • The building originally featured a towering dome until 1916 when it burned down.
6. later featured = później zamieścić later featured
8. mainly feature = głównie cecha mainly feature
10. generally feature = ogólnie cecha generally feature
12. fully featured = w pełni zamieścić fully featured

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.