"originally featured" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: originally feature
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo zamieścić
  1. feature czasownik + originally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The house originally featured two rooms and a central hall.

powered by  eTutor logo