PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature czasownik

feature + rzeczownik
Kolokacji: 763
feature songs • feature characters • feature music • feature performances • feature artists • feature interviews • feature stories • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 18
released featuring • begin featuring • continue to feature • made featuring • recorded featuring • ...
feature + przyimek
Kolokacji: 46
feature alongside • featured in • featured on • feature at • feature throughout • ...
feature + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
featured prominently • regularly feature • originally feature • frequently feature • feature heavily • later featured • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. later featured = później zamieścić later featured
2. notably feature = wyraźnie cecha notably feature
3. actually feature = faktycznie cecha actually feature
5. largely feature = w dużej mierze cecha largely feature
6. widely featured = powszechnie zamieszczony widely featured
7. eventually feature = ostatecznie cecha eventually feature
8. routinely feature = rutynowo cecha routinely feature
9. featured earlier = zamieszczony wcześniej featured earlier
10. feature live = cecha na żywo feature live
11. similarly feature = podobnie cecha similarly feature
12. memorably feature = w sposób zapadający w pamięć cecha memorably feature
(6) once, formerly
Kolokacji: 2
(7) generally, local
Kolokacji: 2
(9) fully, strongly
Kolokacji: 2
(11) exclusively, solely
Kolokacji: 2
(12) nationally, internationally
Kolokacji: 2
(13) delicately, finely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.