PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature interviews" — Słownik kolokacji angielskich

feature interviews kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywiady cechy
  1. feature czasownik + interview rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each issue features a 2-page interview with a musical artist.