"interview published" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywiad wydał
  1. publish czasownik + interview rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has published interviews with leaders both from France and the rest of the world.