"similarly feature" — Słownik kolokacji angielskich

similarly feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobnie cecha
  1. feature czasownik + similarly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The Terminator franchise similarly features a post-nuclear war world where killer robots develop newer models that appear fully human.