"similarly named" — Słownik kolokacji angielskich

similarly named kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobnie nazwać
  1. name czasownik + similarly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    A piece of music written for such a group is similarly named.

powered by  eTutor logo