ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"actually feature" — Słownik kolokacji angielskich

actually feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie cecha
  1. feature czasownik + actually przysłówek
    Luźna kolokacja

    Rising inequality actually featured fairly prominently in the 1992 Presidential campaign.