"memorably feature" — Słownik kolokacji angielskich

memorably feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w sposób zapadający w pamięć cecha
  1. feature czasownik + memorably przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This Manhattan Theater Club production, which also memorably features Jeannie Berlin (Ms. May's daughter) and Anthony Arkin (son of Alan), isn't without the occasional bump or dead spot.