PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature czasownik

feature + rzeczownik
Kolokacji: 763
feature songs • feature characters • feature music • feature performances • feature artists • feature interviews • feature stories • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 18
released featuring • begin featuring • continue to feature • made featuring • recorded featuring • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
2. produced featuring = zamieszczanie doprowadzono produced featuring
3. published featuring = wydane zamieszczanie published featuring
4. issued featuring = wydane zamieszczanie issued featuring
5. broadcast featuring = nadane zamieszczanie broadcast featuring
(3) record, know, show
Kolokacji: 3
feature + przyimek
Kolokacji: 46
feature alongside • featured in • featured on • feature at • feature throughout • ...
feature + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
featured prominently • regularly feature • originally feature • frequently feature • feature heavily • later featured • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.