BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"featured in" — Słownik kolokacji angielskich

featured in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagrać
  1. feature czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She had six children, who feature in many of her books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo