BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature alongside" — Słownik kolokacji angielskich

feature alongside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha wzdłuż
  1. feature czasownik + alongside przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Most of his films during this time featured him alongside other male lead characters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo