"feature singing" — Słownik kolokacji angielskich

feature singing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha śpiew
  1. feature czasownik + singing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It featured tremolo effect guitar (played by Billy Strange ) and melancholy singing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo