"feature the music" — Słownik kolokacji angielskich

feature the music kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w muzykę
  1. feature czasownik + music rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It features international music, news and few of reality programs.

    Podobne kolokacje: